RESPIRIT

Zwroty i Reklamacje

HELLO@RESPIR.IT –> POD TEN ADRES PROSIMY KIEROWAĆ ZWROTY ORAZ REKLAMACJE.

WAŻNE: PRZED EWENTUALNYM ZWROTEM PRZEDMIOTU POPROSIMY O KONTAKT E-MAILOWY POD ADRESEM : HELLO@RESPIR.IT

WAŻNE 2: POPROSIMY O ODESŁANIE ZAKUPIONEGO PRZEDMIOTY NA ADRES PODANY W PUNKCIE 5 DOT. ODSTĄPIENIA OD UMOWY (PONIŻEJ)

 

REKLAMACJE 

1. WSZYSTKIE REKLAMACJE POWINNY BYĆ ZGŁASZANE DO NASZEJ FIRMY DROGĄ E-MAILOWĄ NA ADRES HELLO@RESPIR.IT

2. W CELU ZGŁOSZENIA REKLAMACJI REKOMENDUJEMY WYPEŁNIĆ ODPOWIEDNI FORMULARZ REKLAMACYJNY, JEST ON DOSTĘPNY DO POBRANIA W LINKU NA DOLE STRONY (W STOPCE). ZNACZNIE USPRAWNI TO PROCES REKLAMACYJNY.

3. DO FORMULARZA REKLAMACYJNEGO, PROSIMY, JEŻELI TO MOŻLIWE, DODAĆ DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY ZAKUP W NASZEJ FIRMIE.

4. SPRZEDAWCA ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO ROZPATRZENIA REKLAMACJI W TERMINIE DO 14 DNI.

5. W PRZYPADKU BRAKÓW W REKLAMACJI SPRZEDAWCA WEZWIE KLIENTA DO JEJ UZUPEŁNIENIA W NIEZBĘDNYM ZAKRESIE NIEZWŁOCZNIE, NIE PÓŹNIEJ JEDNAK NIŻ W TERMINIE 7 DNI, OD DATY OTRZYMANIA WEZWANIA PRZEZ KLIENTA.

6. W RAZIE POTRZEBY MOŻEMY POPROSIĆ PAŃSTWA O PRZESŁANIE DO NAS PRODUKTU W CELU ROZPATRZENIA I WERYFIKACJI SŁUSZNOŚCI REKLAMACJI. DANE DO PRZESŁANIA REKLAMOWANEGO TOWARU TO:

RESPIRIT SP. Z O.O. UL. PUŁAWSKA 12/3, 02-566, WARSZAWA

7. SPRZEDAWCA ODPOWIADA WOBEC KLIENTA BĘDĄCEGO KONSUMENTEM Z TYTUŁU RĘKOJMI ZA WADY NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 556-576 KODEKSU CYWILNEGO. W STOSUNKU DO KLIENTÓW BĘDĄCYCH PRZEDSIĘBIORCAMI RĘKOJMIA ZOSTAJE WYŁĄCZONA.

 

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY BEZ PODANIA PRZYCZYNY (UPRAWNIENIE USTAWOWE)

1. USTAWOWE UPRAWNIENIE DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY BEZ PODAWANIA PRZYCZYNY DOTYCZY WSZYSTKICH PRODUKTÓW.

2. UPRAWNIENIE PRZYSŁUGUJE W TERMINIE 14 DNI OD DNIA OTRZYMANIA TOWARU.

3. PRZYGOTUJ TOWAR DO ZWROTU I WYŚLIJ TOWAR NA PONIŻSZY ADRES:

RESPIRIT SP. Z O.O. UL. PUŁAWSKA 12/3, 02-566, WARSZAWA

4. W TERMINIE DO 14 DNI OD DNIA ODBIORU TOWARU PRZEZ KURIERA ZWRÓCIMY ZAPŁACONE ŚRODKI.

5. ODPOWIADAJĄ PAŃSTWO TYLKO ZA ZMNIEJSZENIE WARTOŚCI RZECZY, WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA Z NIEJ W SPOSÓB INNY NIŻ BYŁO TO KONIECZNE, DO STWIERDZENIA CHARAKTERU, CECH I FUNKCJONOWANIA RZECZY.

6. ZWROT NALEŻNOŚCI NASTĄPI W TEN SAM SPOSÓB W JAKI DOKONANO ZAPŁATY ZA TOWAR, CHYBA, ŻE WSKAZANO INNĄ METODĘ.

WAŻNA INFORMACJA: ZWROTY TOWARU AKCEPTOWANE SĄ TYLKO DROGĄ WYSYŁKOWĄ. NIE MA MOŻLIWOŚCI ZWROTU TOWARU OSOBIŚCIE.

 

LINKI DO FORMULARZY:

Formularz reklamacji towaru

Formularz odstąpienia od umowy sprzedaży towaru

Pouczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży towaru

 

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZSTRZYGANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

KLIENT BĘDĄCY KONSUMENTEM POSIADA M.IN. NASTĘPUJĄCE MOŻLIWOŚCI SKORZYSTANIA Z POZASĄDOWYCH SPOSOBÓW ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ:

JEST UPRAWNIONY DO ZWRÓCENIA SIĘ DO STAŁEGO POLUBOWNEGO SĄDU KONSUMENCKIEGO DZIAŁAJĄCEGO PRZY INSPEKCJI HANDLOWEJ Z WNIOSKIEM O ROZSTRZYGNIĘCIE SPORU WYNIKŁEGO Z ZAWARTEJ UMOWY SPRZEDAŻY;

JEST UPRAWNIONY DO ZWRÓCENIA SIĘ DO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA INSPEKCJI HANDLOWEJ Z WNIOSKIEM O WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA MEDIACYJNEGO W SPRAWIE POLUBOWNEGO ZAKOŃCZENIA SPORU MIĘDZY KLIENTEM A SPRZEDAWCĄ;

MOŻE UZYSKAĆ BEZPŁATNĄ POMOC W SPRAWIE ROZSTRZYGNIĘCIA SPORU MIĘDZY KLIENTEM A SPRZEDAWCĄ, KORZYSTAJĄC TAKŻE Z BEZPŁATNEJ POMOCY POWIATOWEGO (MIEJSKIEGO) RZECZNIKA KONSUMENTÓW LUB ORGANIZACJI SPOŁECZNEJ, DO KTÓREJ ZADAŃ STATUTOWYCH NALEŻY OCHRONA KONSUMENTÓW (M.IN. FEDERACJA KONSUMENTÓW, STOWARZYSZENIE KONSUMENTÓW POLSKICH). PORADY UDZIELANE SĄ POD PRZEZ FEDERACJĘ KONSUMENTÓW POD BEZPŁATNYM NUMEREM INFOLINII KONSUMENCKIEJ 800 007 707 ORAZ PRZEZ STOWARZYSZENIE KONSUMENTÓW POLSKICH POD ADRESEM EMAIL PORADY@DLAKONSUMENTOW.PL;

ZŁOŻYĆ SWOJĄ SKARGĘ ZA POŚREDNICTWEM UNIJNEJ PLATFORMY INTERNETOWEJ ODR, DOSTĘPNEJ POD ADRESEM: HTTP://EC.EUROPA.EU/CONSUMERS/ODR/.

Koszyk
Zacznij pisać, aby zobaczyć produkty, których szukasz.